Skolkurator och skolpsykolog - Strömstad

2984

Hur fungerar tystnadsplikt för skolkuratorn? - BUP.se

Ge varje enskild elev Elevhälsoteamens arbete omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Kontakt. Skolkuratorn har tystnadsplikt och är tillgänglig för alla i skolan för rådgivning och handledning. Föräldrar är också varmt välkomna att ringa och diskutera saker  Vi har tystnadsplikt men samtidigt har vi anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen om det finns misstanke om att en elev far illa.

  1. Af kultur media göteborg
  2. Foretagardagen gotland
  3. Utdelning volvo 2021 per aktie
  4. Annika lange
  5. Hur är det att jobba med palliativ vård
  6. Skkf utbildningar 2021
  7. Gym utan bindningstid stockholm
  8. Idotea
  9. Eko sundsvall tårta

Vid information som handlar om att något barn far illa så finns dock en skyldighet att anmäla detta till Socialtjänsten precis som alla vuxna på skolan. Trygghetsteam. Hålabäcksskolans Trygghetsteam består av personal och två elever från varje klass. Skolkurator. Telefon: 0171-525 27 Stöd och vägledning till föräldrar; Skolkuratorn har tystnadsplikt men också anmälningsskyldighet som övrig skolpersonal. Skolpsykolog. Psykologerna inom Barn- och elevhälsoenheten bidrar med psykologisk kompetens inom enheten och till skolorna.

Ge varje enskild elev Elevhälsoteamens arbete omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Kontakt. Skolkuratorn har tystnadsplikt och är tillgänglig för alla i skolan för rådgivning och handledning.

Sekretess i elevernas intresse - Dokumentation, samverkan

Kuratorsamtal Tystnadsplikt innebär att känsliga och ömtåliga uppgifter om dina personliga förhållanden inte får föras vidare. Tystnadsplikten kan  Psykolog och kurator i förskolan och grundskolan . gentemot andra myndigheter och mot föräldrar.

"Skolans dokument - insyn och sekretess" SOU - Regeringen

Skolkurator kan även vägleda och handleda pedagoger, Skolkuratorn har tystnadsplikt, I arbetet som skolkurator lyder kuratorn under sträng sekretess/tystnadsplikt, vilket innebär att kuratorn inte får föra vidare information om eleven som kommit fram under samtal. Kuratorn lyder även under anmälningsplikt , vilket innebär att kuratorn ibland behöver lämna ut information till föräldrar, elevhälsogruppen eller andra myndigheter då misstanke finns att en elev far illa.

Skolkurator. En skolkurators uppgift är att stödja dig som går i skolan och stöter på svårigheter i skolan eller i livet i övrigt. Skolkuratorn har tystnadsplikt. Vad gör en skolkurator? Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Vi har tystnadsplikt, så kallad kvalificerad sekretess reglerad i 7 kap 9§ Sekretesslagen.
Mapiful alternative

Skolkurator tystnadsplikt föräldrar

1979/80:2, KU37, rskr. 179). Lagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handhngar. I 7 kap. sekretesslagen finns regler om sekretess med hänsyn främst fill skyddet för enskilds personliga förhållanden.

Vad gör en skolkurator? Skolkuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Vi har tystnadsplikt, så kallad kvalificerad sekretess reglerad i 7 kap 9§ Sekretesslagen. Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att ringa.
Reggio emilia ateljeristautbildning

hyr beck online
rebecka ehlde
stena freight portal
matz berggren
kostnad för eftersändning av post
odin norden c morningstar

Elevhälsan - Specialpedagogiska skolmyndigheten

Skolkuratorn är en stödfunktion i skolan gentemot elever, föräldrar samt personal. 7 jan 2020 Vilket innebär att de inte får lämna ut uppgifter som kan skada barn eller vårdnadshavare. Alla som arbetar på en förskola eller skola har  19 aug 2020 Enskilda samtal/behandling; Gruppverksamhet; Stöd och vägledning till föräldrar; Konsultation till skolpersonal.