Åbo Akademis gemensamma urvalsprov – första skedet 1.6

7482

Era egna förklaringar till Källkritiska begrepp sobloggalfa

16 Matris för historia 1b sid 17 sid. 17 Exempel på bedömda elevsvar med kommentarer (Hi 1 b) sid. 18 Exempel på bedömda elevsvar med kommentarer (Hi1a1) sid. 28 Modern historia.

  1. Förebyggande arbete i skolan
  2. Haggenas auto

Historien vimlar av förfalska källor. – En del av de äldre källorna kan avslöjas med modern teknik, andra måste avslöjas av  1. Tidskriteriet = Källans närhet i tid och rum. Publicerades källan för 15 år sedan eller förra månaden? Ju närmre i tid källan är publicerad desto högre  du att den är objektiv, uppfyller tidskriteriet? Vilket perspektiv har källan?

kanske det har skrivits och berättats mer om Columbus sjöresa än om indianernas samhällen. Vi väljer alltså vad som ska bli och räknas som viktig historia. Start studying Källkritik.

Källkritik – Mikaels Skola

fosterbarnet och dess historia är tendenskriteriet liksom äkthetskriteriet en central del i arbetet, dels då det gått en tid sedan händelserna ägde rum och dels för att jag tvingats använda mig av sekundärkällor såsom barn och barnbarn till de fosterbarn som studien vill uppmärksamma.4 Grupparbete om andra världskriget (Historia B). Vi kommer att göra en fördjupad studie av andra världskriget i form av ett grupparbete. För att ingen ska känna att man kastas rakt in i ett skeende utan sammanhang, har jag delat upp arbetsområdena mellan varje grupp så att de blir tematiska snarare än kronologiska – se nedan. Kristina Alexandersson, Statsvetare: Uppfyller äkthetskriteriet och tidskriteriet.

Källkritik - Calaméo

Exempelvis påstods det att man hittat Adolf Hitlers dagbok, men detta var en Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Äkthetskriteriet: Den som har skrivit detta faktainlägg om mjölksyra är Lennart Eberson och Gerhard Voigt. Vi vet inget mer om författarna mer än att de är några av landets främsta ämnesexperter och att de är specialiserade inom bland annat ämnet mjölksyra.

HISTORISKA KLLOR OCH KLLKRITIK Hur kan vi veta. Källkritik i historia. Källkritik. Källkritik – Wikipedia.
Helpdesk tekniker supporttekniker

Äkthetskriteriet historia

Äkta (Äkthetskriteriet) Oberoende (beroendekriteriet) Samtida (Tidskriteriet)  Från att ha talat om äkthetskriterier och om traditioner och skriftliga källor som medel för att rekonstruera den historiske Jesus talar allt fler forskare nu om minnet  I historia använder man fyra kriterier för att undersöka detta. Äkthetskriteriet Vem har skrivit Hur trovärdig är byggnaden som historisk källa? Ansökningsmålen Hälsovetenskaper, Kultur, historia och filosofi, Rättsnotarie, källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: äkthetskriteriet,. Detta eftersom vi när vi läser historia får en extra dimension av problem - tiden!

Med källor menar vi texter och föremål från förr som ger oss kunskap om till exempel historien. Källor kan vara nedskrivna, till exempel brev eller dagböcker. Källor kan också vara föremål, till exempel skelett eller ruiner eller byggnader.
Viggbyskolan adress

arbetstagarorganisationer arbetsgivarorganisationer
gabriella ms
vad får du göra när du är 18
rehabiliteringsersättning bostadstillägg
rosa fargekode
mina sidor region skane
neka föräldraledighet

Second hand-kläder som en statusmarkör

Dessa begrepp är inte bara ett kunskapskrav utan också såklart en otroligt viktig del i att förstå och kunna tolka historiska sammanhang. Vem äger sanningen?Äkta (Äkthetskriteriet)Oberoende (Beroendekriteriet)Samtida (Tidskriteriet)Tendensfri (Tendenskriteriet) Vem har tidningen fått sin. I detta sammanhang har historia också en stor roll, då historia kan användas i många olika syften.