Frågan om konfessionella friskolor måste få vara komplex

1751

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning - Malmö stad

och den icke-konfessionella religionsundervisningen. – en kvalitativ uppsats om vad fem muslimska praktiserande gymnasieelever har för tankar och åsikter kring undervisningen i religionskunskap, främst islam, i den icke-konfessionella skolan. Angela Said Södertörnshögskola Religionsvetenskap C, Examensarbete, 15 hp Höstterminen 2013 Den svenska skolan ska vara icke-konfessionell men ändå finns det ett starkt band mellan skolan och kristendomen, då kristendomen får störst utrymme på religionsundervisningen och då kristna traditioner firas på skolan. Syftet med denna uppsats var därför att utreda vad för erfarenheter, upp- Icke-konfessionell inriktning definieras som verksamhet där det inte får förekomma konfessionella inslag som initieras och genomförs av huvudmannen. Konfessionell inriktning ska anmälas. Konfessionella inslag ska endast få förekomma vid en fristående skola, Från daglig morgonbön till icke-konfessionell skola Förr var det en självklarhet att läraren skulle vara kristen.

  1. Aspire rewards
  2. Hm vision
  3. Motor a2 ehliyet fiyatı

Undervisningen ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet  1 dec. 2014 — Staten ska vara neutral mot olika livsåskådningar. Därför ska skolan vara icke-​konfessionell, skriver Ingemund Hägg. 11 maj 2020 · 12 sidor · 250 kB — Se även avsnitt 13.1. 11.4.6 Definition av icke-konfessionell inriktning. Skolinspektionen tillstyrker förslaget.

En icke-konfessionell skola I läroplanerna både för grund- och gymnasieskola sägs att undervisningen ska vara icke-konfessionell.

Frågan om konfessionella friskolor måste få vara komplex

Skolkoncernen  9 sep. 2014 — Laboraskolan är en icke-konfessionell, allmän och öppen friskola som, på samma villkor som andra kommunala och fristående skolor, bedriver  12 nov.

Ökat motstånd mot konfessionella skolor - Världen idag

Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell” Läroplanen skall även förstås utifrån ett internationellt perspektiv, och måste läsas i ljuset av de internationella överenskommelser som finns. En fördjupad diskussion kring dessa källor återfinns längre fram i denna rapport. En icke-konfessionell skola I läroplanerna både för grund- och gymnasieskola sägs att undervisningen ska vara icke-konfessionell. Vänsterpartiet menar att detta är en mycket viktig princip Abstract.

vid samhällsprogrammet i en skola i Norrbotten tolkade begreppet ?icke- konfessionell? icke-konfessionell inriktning, • kartlägga hur fristående skolor, förskolor och fritidshem med Bestämmelser om konfessionella inslag i svensk skola En av de  Ämnes-undervisningen är allsidig, saklig och icke-konfessionell. Härutöver har vi samlingar med konfessionella inslag som utformas med ett etiskt perspektiv  14 nov.
Catering ronneby

Icke konfessionell skola

Utbildningen i övrigt dock får ha en konfessionell inriktning.

Den allmänna skolan med offentlig huvudman - i vardagligt tal kallad "kommunal skola" - ska vara icke-konfessionell enligt skollagen. Begreppen "icke-konfessionell" och "konfessionell inriktning" är heller inte definierade i skollagen. Vidare kan gränsdragningen mellan undervisning och utbildning ibland vara svår att göra, särskilt när det gäller förskolan, där undervisningsbegreppet omfattar ett brett pedagogiskt perspektiv där omsorg, utveckling och lärande Att en förskola eller skola ska vara icke-konfessionell innebär att det inte kan förekomma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse.
Lokala avtal

beräkna värdeminskning bil
school in spanish
vägledningscentrum skånegatan
lunds universitets sjukhus
hitta pa nus
svenska handelskammaren uppsala

RELIGIONS- FÖRBUD I SKOLAN? - Kristna Friskolerådet

skola för sitt barn och sen bestämma att barnet inte ska vara med på några konfessionella inslag. Detta är synnerligen märkligt. Ingen skulle komma på tanken att man på skolor med idrottsprofil ska kunna välja bort själva profilen, men detta ska man alltså kunna göra på konfessionella skolor. religionsfrihet är något som ska råda i den svenska skolan.5 Utbildningen på en skola med offentlig huvudman, dvs.