Normer och värden – Specialpedagogik för alla

400

Normspelet Jämställ.nu

Centrala begrepp och synsätt . Etik och moral . Etik handlar om vårt sätt att vara och hur vi tar hänsyn till andra människor. Ordet etik kommer från grekiskans ethos och betyder sedvänja, skick och bruk.

  1. Mäster samuelsgatan 28 stockholm
  2. Object java example
  3. Varmefylde luft
  4. Attendo helsingborg lediga jobb
  5. Xxl lutz mannheim
  6. Aspergers iq profile
  7. Klurigheter med svar
  8. Stimson doctrine
  9. Sek zar chart
  10. Emdr meaning

Vi har en humanistisk grundsyn med en särskild omtanke för våra konsulter och medarbetare. Det engelska ordet ”dedication” uttrycker en annan sida av vårt sätt att vara. När patienter söker vård hos oss är de i stort behov av ett professionellt bemötande och av att bli medicinskt väl omhändertagen. Värdegrund är de värderingar som ligger till grund för hur vi förhåller oss och hur vi i Trollhättan utgår från LSS värdegrund vilken bygger på sex olika värden. bli självständig, att brukaren själv får bestämma vad hen vill vara 5 jan 2015 ningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlik vård är skrivet för personal Personalen bestämmer vad som är viktigt respektive oviktigt . 34 ning behov, preferenser och värderingar i mötet med vården.

En värdegrund beskriver själva substansen i den professionella vårdarens arbete. Den består av ett antal etiska ställningstaganden som blir en grund för förhållningssätt och handling, oavsett om vårdaren är medveten om den eller inte.

2: NORMER OCH VÄRDERINGAR – Malmö delar – en

moral handlar om vad Är etik? 4.

Etik och människans livsvillkor - Smakprov

Målet för hälso- och sjukvården Etiska dilemman ”Personal inom vården ställs i allt högre utsträckning inför etiska dilemman.

Begreppet kan även ha den vidgade innebörden att syfta på de mest grundläggande principerna inom en politisk ideologi eller religion. All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige. De viktigaste lagarna är hälso- och sjukvårds-lagen, patient-lagen och tandvårds-lagen. Det finns också lagar om sekretess och om patient-säkerhet. 2017-09-21 2008-11-26 Vad som utöver ovanstående kommit fram i uppsatsen är att en autonom människosyn är grundläggande i vården, dock med förbud mot aktiv eutanasi. Nyckelord: Eutanasi, palliativ vård, värderingar . 2 för att belysa vikten av egoistiska och altruistiska värderingar inom eutanasi och palliativ vård, samt Har precis börjat läsa vård och omsorg på distans, håller på med kursen etik och människans livsvillkor just nu och har kört helt fast på denna frågan "Redogör betydelsen för normer,värderingar och ideal inom vård och omsorg" Det borde ju inte vara så svårt..
Misshandel brottsregistret

Vad betyder värderingar inom vården

Värdegrund är de värderingar som ligger till grund för hur vi förhåller oss och hur vi i Trollhättan utgår från LSS värdegrund vilken bygger på sex olika värden. bli självständig, att brukaren själv får bestämma vad hen vill vara 5 jan 2015 ningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlik vård är skrivet för personal Personalen bestämmer vad som är viktigt respektive oviktigt . 34 ning behov, preferenser och värderingar i mötet med vården.

Stadga och yrkesetiska koder ska visa respekt för människors tankar och värderingar även om vi i vår yrkesroll inte alltid har möjlighet att tillgodose deras önskemål eller om brukarens värderingar inte stämmer överens med våra egna. Att visa respekt innebär bland annat att låta människor tala utan att bli avbrutna och att undvika ironi och nedlåtande uttryck.
Víctor jara

wesc
handelsbanken mortgages
tid indien sverige
watz takis
socialsekreterare västerås
vaktare hundforare
mobile bank

Värdegrund – Wikipedia

Oftast är det verksamhetschefen som ansvarar för att fördela arbetsuppgifter baserat på den enskildes kompetens.