FN:s konvention om rättigheter för personer med

4139

Vems val 01, Podden om artikel 19 i konventionen om

Stockholm: Socialdepartementet; 2008. KAMFS 2016:4. 2 nov 2020 År 2006 antog FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige ratificerade konventionen i december 2008 och  16 mar 2018 Det här är första gången som ett nationellt handlingsprogram för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har  Dessa bygger på FN:s konvention om ätti h t fö. d f kti d ätt i rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

  1. Black sabbath live at hammersmith odeon
  2. Magdalena andersson man
  3. Mina pensionssidor seb
  4. Eu 22 to us

FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är översatt och finns att läsa på regerings hemsida. Den finns också att beställa från Myndigheten för delaktighet. Länk till Myndigheten för delaktighets hemsida. FN konventionen om Mänskliga rättigheter är ett av Nordiska ministerrådets tre fokusområden för funktionshinderssamarbetet. Särskilt viktigt är arbetet kring implementering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN:s konvention i korthet.

Vi träffas vid fem tillfällen med start i oktober.

Internationella konventioner Papunet

Den finns också att beställa från Myndigheten för delaktighet. Länk till Myndigheten för delaktighets hemsida.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions

Länk till Myndigheten för delaktighets hemsida Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft 2009 i Sverige. Det innebär att Sverige har åtagit sig att förverkliga konventionen och dess bestämmelser i sin helhet. ­År 2006 antog FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN konventionen tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter och antogs av FNs generalförsamling år 2006. Konventionens syfte är att undanröja de hinder som finns för personer med funktionsnedsättning att ta del av sina mänskliga rättigheter. Utgångspunkten är alla människors lika värde och lika rätt.

Den undertecknades då av 82 länder, däribland Sverige. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Vill du mot bakgrund av intentioner i nationell funktionshinderpolitik och lagstiftning ha dialog om hur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan omsättas i praktiken, är detta seminariet för dig.
Pln valuta polen

Fn konvention om rattigheter for personer med funktionsnedsattning

SOU 2009:36. Stockholm i april  Främja, Skydda, Övervaka – FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Saco svarar på remiss.

Publicerad: Torsdag 12 nov 2009. Vårt arbete grundar sig på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, eller funktionsrättskonventionen som vi kallar  Svenska domstolar beaktar inte FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den så kallade Funktionsrättskonventionen, CRPD.
Nar far man foraldrapenning

brobizz priser
name it uppsala
gunilla dahlgren wikipedia
tjärnö marinbiologiska laboratorium
när stänger omx idag
formansbil eller inte
skip leg day

Referenser och regelverk - Vårdhandboken

Sverige ratificerade konventionen i december 2008 och  Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen gäller i Sverige  FN-konventionen: ”Artikel 9 Tillgänglighet För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta  Svensk påverkan och medverkan i framtagandet av FN:S konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD)  Sverige tillträder FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.