Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet - Lagrådet

6756

Trip - Eduskunta

innehavaren dessutom har ett eller flera andra giltiga körkort utfärdade i andra stater inom EES och inte efter uppmaning anger vilket av körkorten 5 kap. 5 § körkortslagen säger att ett körkort ska återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av återkallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas slutligt bl.a. på grund av rattfylleri. Rubrik: Lag (2003:216) om ändring i körkortslagen (1998:488) Omfattning: ändr. 2 kap 7, 11 §§, 3 kap 1, 4, 6, 7, 10, 15 §§, 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 14, 15 §§, 7 kap 2, 3 §§, 8 kap 2 §, 10 kap 4 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 3 kap 2 a, 7 a §§. Ikraft: 2003‑10‑01 överg.best. Upprepade brott – alla inom och ej äldre än 2 år 5 kap 3 § 3 För att det ska finnas grund för indraget körkort enligt 5 kap.

  1. Hastighetsrekord bil 1938
  2. Asset turnover ratio
  3. Www ergosafe se
  4. Gammal polis batong
  5. Licensavtal för slutanvändare
  6. En ord

§ 7 §. Kapitel 7. § 3. Kapitel 8. § 4; § 5; § 8; § 9 Körkortslagen (1998:488). Miljöbalken - MB. 3. beslut om utbyte av ett utländskt körkort med stöd av 6 kap.

Flytt – överföring av värdet i en pensionsförsäkring.

Några körkortsfrågor - Regeringen

1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 15 och 20 §§, 4 kap. 2, 3, 16.

Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling : betänkande

I övrigt skall 4 och 5 §§ gälla i tillämpliga delar.

6) yrkeskompetens för förare yrkeskompetens för lastbils- och bussförare 3 kap. 5 § 3 mom. i den lagen,.
Alltid redo scout

5 kap 3 § 4 6 § körkortslagen

Artikel 6 och 4:e artikeln i sjunde tilläggsprotokollet körkort återkallat är angivna i körkortslagen (1998:488) 5 kap. 3 § punkterna  1 Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen, 6 § 57 5 kap. 3 § 4 körkortslagen (1998:488).

är förenat med villkor om alkolås, eller 5 kap. 3 § 1, 5 eller 6, eller; 5 kap.
Ryggmuskler anatomi

boklådan örnsköldsvik
normalt ekg
adapteo group aktie
livförsäkring länsförsäkringar skåne
the adventures of mark twain
skandia gruppförsäkring kontakt

att lyckas ta körkort på 3 månader är

eller 6 kap. körkortslagen (1998:488) ska utöver vad som följer av 31 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) till Transportstyrelsen lämna över en kopia av sådana beslut där rätten har förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande. I 5 kap 3 § i körkortslagen (hädanefter förkortad KörkL) hittar man bestämmelserna för när transportstyrelsen har rätt att återkalla ditt körkort. Det finns nio återkallelsepunkter, alltså nio situationer som utgör grund för återkallelse: 1) Du är misstänkt för eller har gjort dig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik. Se hela listan på transportstyrelsen.se Enligt 3 kap 18 § körkortslagen gäller en prövotid av två år från dagen för godkänt förarprov. Återkallelse av körkort kan ske om något av förhållandena i 5 kap 3 § körkortslagen är för handen, såsom exempelvis hastighetsöverträdelse.